Rozvádzač, trafostanica

Popis

Distribuuje energiu z centrálneho zdroja do jednotlivých zariadení. Kontajner je určený pre umiestnenie rozvodných skríň alebo transformátorov. Typickým pre rozvodný kontajner je dvojitá podlaha, v ktorej sú uložené všetky káblové vedenia. Prechody káblov sú riešené cez otvory v bočných stenách uzatvorené ťažnými autoplachtami. Rámy otvorov sú spolu s prechodovými elementami certifikované, čím spĺňajú požiadavky na plynotesný prechod. Ďalšou výbavou môžu byť vetracie otvory chránené žalúziou a regulačnou klapkou.


Vyžiadať cenovú ponuku

Nevyhovuje vám tento typ kontajnera? Pozrite si náš výrobný program.