Offshore/CSC kontajner

Popis

Okrem samotnej výroby špeciálnych kontajnerov ponúkame možnosť certifikácie pre:

  • transport na kontajnerovom plavidle - International Convention for Safe Containers (CSC)
  • transport a použitie kontajnera v podmienkach OFFSHORE v zmysle normy DNV 2.7.1
  • transport a použitie kontajnera v zmysle legislatívy EN283/EN284 pre výmenné kontajnery na sklopných nožičkách
V prípade požiadavky zabezpečujeme deštruktívne resp. nedeštruktívne skúšky zvarov (kapilárne, magnetické, ultrazvuk). Rovnako vieme realizovať vodné skúšky tesnosti nádrží a záchytných vaní naplnením vodou a následným vizuálnym vyhodnotením tesnosti.


Vyžiadať cenovú ponuku

Nevyhovuje vám tento typ kontajnera? Pozrite si náš výrobný program.