Výrobný program

Agregátny kontajner
Slúži na umiestnenie motorgenerátora, potrebného na výrobu elektrickej energie...
Bloková kotolňa, kogeneračná jednotka
Slúži ako kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej a zároveň tepelnej energie...
Biofilter
Je používaný ako jednotka čistenia vzduchu, do ktorého vstupuje kontaminovaný vzduch...
Riadiaca miestnosť
Kontajner môže slúžiť ako riadiaca miestnosť. V takýchto prípadoch je kontajner vyrábaný...
Rozvádzač, trafostanica
Distribuuje energiu z centrálneho zdroja do jednotlivých zariadení. Kontajner je určený...
Prečerpávacia stanica
Do kontajnera tohto typu sa umiestňuje technológia pre distribúciu technologického média...
Kompresorovňa
Kontajner slúži na umiestnenie kompresorov produkujúcich vzduch pod určitým tlakom, ktorý neskôr vstupuje...
Nádrže
Ich hlavnou úlohou je zachytenie, skladovanie rôznych kvapalín. Rozmerovo, vybavením...
Offshore/CSC kontajner
Ponúkame vám možnosť certifikácie kontajnerov pre transport loďou - CSC certifikát....
Kontajner pre Vašu technológiu
Kontajner slúži na umiestnenie Vašej technológie. Pri konštrukčnom návrhu dbáme...

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Ako doplnkový výrobný program v rámci komplexného využitia strojového parku, kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti kovovýroby, vám taktiež ponúkame výrobu celozváraných konštrukcií na báze ocelí, ušľachtilých ocelí a ľahkých kovov. Tieto môžu byť napríklad využité ako pomocné konštrukcie pre upevnenie vašej technológie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.