Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Inžiniersku činnosť chápeme ako podporný prostriedok na zrealizovanie vašich predstáv. Tím našich odborne kvalifikovaných technikov vám ponúka možnosť poradenstva pri riešení vašich technických otázok, čím nejasná predstava dostáva konkrétnu podobu.

Na základe Vašej predlohy (skica, nákres, výkres, … ) vytvárame v prostredí AUTOCAD INVENTOR zodpovedajúci jedinečný 3D model Vášho kontajnera. Následne v rámci schvaľovacieho konania Vám zasielame výkres vo formáte .pdf resp. .dwg na kontrolu a prípadné zapracovanie ďalších Vami želaných doplnkov. Vlastná výroba začína až po konečnom odsúhlasení výrobných výkresov.

V prípade potreby vieme okrem štandardnej výkresovej dokumentácie zabezpečiť FEM pevnostné analýzy a autorizované statické posudky v zmysle európskej legislatívy (EUROCODE 3, EN 1993-1-1).