Podporujeme

Podporujeme

Nie sme ľahostajní k nášmu okoliu, preto podporujeme používanie výrobkov, materiálov, technológií a postupov, ktoré obmedzujú čerpanie, devastovanie prírodných zdrojov a zodpovedajú európskym štandardom ochrany životného prostredia.

Región, v ktorom pôsobíme, podporujeme nielen technicky, ale nezabúdame ani na našich handicapovaných spoluobčanov.

Podporujeme vzdelanosť a fyzickú pripravenosť mladých ľudí.

Firma každoročne pre svojich zamestnancov organizuje rôzne firemné podujatia.