ZOVOS

nakladny, lodny, obytny, skladovy, kontajner, bioplyn, kogeneracna jednotka

sondercontainer, zpecialcontainer, schvaltanlagencontainer, aggregatecontainer, biogas

top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO
top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO top referencia ZOVOS-EKO

O nás

Samotný začiatok výrobného procesu pod značkou ZOVOS je datovaný od roku 1990 a trvá nepretržite doposiaľ. Vznikom tejto značky jej zakladatelia preniesli svoje predošlé skúsenosti s produkciou kontajnerov do súkromnej firmy s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Od roku 1997 je produkcia realizovaná pod značkou ZOVOS-EKO.

Firma prešla niekoľkými dôležitými kvalitatívnymi etapami...

viac
letecký pohľad na firmu ZOVOS-EKO

O nás

Samotný začiatok výrobného procesu pod značkou ZOVOS je datovaný od roku 1990 a trvá nepretržite doposiaľ. Vznikom tejto značky jej zakladatelia preniesli svoje predošlé skúsenosti
s produkciou kontajnerov do súkromnej firmy s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Od roku 1997 je produkcia realizovaná pod značkou ZOVOS-EKO.

Firma prešla niekoľkými dôležitými kvalitatívnymi etapami, z ktorých najdôležitejšiu predstavuje prechod na produkciu špeciálnych kontajnerov. Zovos-Eko je orientovaný na zákazkovú -kusovú výrobu, podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Vo firme pracuje približne 140 zamestnancov.

Kvalitatívny a kvantitatívny rast je charakteristickou črtou firmy Zovos-Eko.
Firma svoje voľné zdroje kumuluje a prednostne ich využíva pre potreby zabezpečenia bezchybnej produkcie pred inými aktivitami.